Aktivt eierskap, utvikling og langsiktighet

Oygarden er et aktivt investeringsselskap og utfører prosjekt- og eiendomsutvikling. Vi ønsker å påvirke, bidra og samarbeide for å utvikle spennende og langsiktige prosjekter.

Våre investeringer

Oygarden har per nå eierskap i disse selskapene og prosjektene: