Livbra AS

Livbra AS er vårt investeringsselskap innenfor verdipapirer. Vi samarbeider med profesjonelle rådgivere i Oslo for å finne attraktive investeringer i aksjer og fond.

Eierandel: 100%