Hvem er vi

Oygarden er et dynamisk investeringsselskap med hovedtyngde på eiendom, men har også investeringer i industri, oppstartsselskap og verdipapirer. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter i prosjektene og selskapene vi investerer i.

En aktiv investor

Oygarden er en aktiv investor. Det betyr at vi bidrar under prosjektering, reguleringsplanlegging og søknadsprosesser eller i styreverv. Vi er også glade i samarbeid. Gode team er en forutsetning for å lykkes med å realisere store ideer.

Oygarden er et familieselskap; med Petter Øygarden som bidrar i driften samt Live Øygarden og Brage Øygarden som bidrar i styrearbeid.

Les mer om våre investeringer

 

Vår filosofi

Sammen med partnere og offentlige myndigheter legger vi ned stor innsats i felles mål for å skape transformasjon og utvikling i lokalsamfunn og næringsliv. Vi heier på alle som deltar, spesielt de som kommer med andre synspunkter enn oss selv. Det er de vi lærer mest av.

Bidrar aktivt

+

Vi investerer i prosjekter og er en aktiv bidragsyter. Vi deltar i planlegging og tar styreverv.

Etablerer gode team

+

Store prosjekter krever gode team, fra ideer til virkelighet. Vi benytter en rekke faste samarbeidspartnere med variert kompetanse, slik at vi sammen kan få realisert prosjektene.

Planlegger langsiktig

+

Vi setter langsiktige planer for hvert prosjekt med delmål. Vi er veldig dyktig på reguleringsplaner i de kommunene vi er engasjerte i.

Vekst gjennom samarbeid

Oygarden består av tospannet Kenneth Schybaj Antonsen og Petter Øygarden, som har lang fartstid sammen i blant annet Bratsberg AS. Men vi er større enn to. Oygarden samarbeider med mange aktører og har store eierandeler i for eksempel Heimgard Bolig og HRL Entreprenør.

Vi er representert i styrene og er involvert i prosjektarbeid i disse selskapene. Vi har også faste samarbeidspartnere som arkitektbyrået Børve Borchsenius. Når vi engasjeres i nye investeringer og prosjekter arbeider vi i team med representanter fra blant annet nevnte selskap. Vår erfaring er at vekst realiseres gjennom samarbeid og langsiktige mål.

Les mer om vår historie

Nye ideer

Vi i Oygarden er nysgjerrige på nye muligheter. Vi er både kreative og realistiske. Har du en spennende ide eller prosjekt ta gjerne kontakt med oss for å drøfte muligheter.

Hvordan starter en utviklingsprosess?

Prosjekter er ofte ulike og også hvordan vi griper det an. Noen prosjekter er vi med i som eier fra start, noen prosjekter er basert på intensjonsavtaler og noen utvikles i samarbeid med Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag (PBBL). Store eiendomsprosjekter krever ofte tid og kapital. Reguleringsprosesser kan fort koste flere millioner kroner. Da kan vi være en god partner. Vi er dyktige på reguleringsplanlegging og prosjektstyring. Samtidig kan vi ta oppstartskostnader og finner løsninger for å redusere risiko.

Tidslinje

Oygarden ble dannet i 2022, men har med seg historien til grunnleggeren Petter Øygarden. Han stod blant annet bak Bratsberg Gruppen, som gjennom de sist tiår har vært med å forme store deler av Porsgrunn og Skien. Her er noen høydepunkter og prosjekter som har blitt realisert før og etter salget av Brattsberg AS i 2022.

2023

Trosvik Maritime

Oygarden var med på emisjon og fikk eierskap i denne tradisjonsrike industribedriften i Brevik.

2022

Oygarden stiftes

Øygarden Eiendom opprettes i 2022 og de første investeringene fra et nytt selskap gjennomføres. I 2023 byttet selskapet navn til Oygarden AS.

2022

HRL Entreprenør

Kjøpte Betonmast tilbake fra AF-gruppen og endret navnet til det tidligere HRL Entreprenør. Øygarden eier i dag 27,5 prosent.

2022

LivBra

Investeringsselskap etablert i 2022 innenfor kjøp og salg av verdipapirer.

2022

Lietorvet Eiendom

Oygarden kjøpte kjøpesenteret tilbake i 2022 og eier 50 prosent.

2022

Bratsberg selges

Bratsberg ble solgt i januar 2022. Det var Norges niende største eiendomstransaksjon da kontrakten ble signert i 2021.

2019

Heimgard bolig

Øygarden Eiendom kjøper seg inn med eierandel i Heimgard bolig igjen. Oygarden eier i dag 37,5 prosent av selskapet. Petter Øygarden hadde også eierandel i Heimgard da det ble etablert i 2016 og solgt i 2018.

2018

Salg av Conceptor bolig

Solgte ut eierandel i Conceptor bolig og Heimgard bolig. Gjennom et langsiktig eierskapet i Conceptor bolig var Petter Øygarden en av stifterne av blant annet Heimgard bolig i 2016.

2018

Lietorvet shopping

Et shoppingsenter med sterk lokal tilknytning nord i Skien sentrum. Flere interne og eksterne initiativer på utvikling av omliggende eiendommer og tiltak tilknyttet omsetning. Tidendes omsetning på rundt 500 MNOK i 2020. Solgt i 2022.

2017

Grenland Logistikkpark

Logistikk- og kontorklynge som er lokalisert ved porten til Herøya Industripark.

2011

Klosterøya

Bratsberg kjøpte de første eiendommene på Klosterøya i 2011 og har siden den tid utviklet eiendomsklyngen. Klosterøya er nå en kommersiell eiendomshub som lenker sammen ulike deler av Skien.

2009

Porselensfabrikken

I løpet av seks år utviklet Bratsberg et gammelt industriområde til en vital bydel ved elven i Porsgrunn. Eiendomsklyngen ble ferdig utviklet i 2016 og huser over 30 leietakere av kontorer og næring.

2004

Bratsberg brygge og ØYA

Utviklingen av Bratsberg brygge og ØYA definerer Bratsberg som en sentral aktør innenfor eiendomsutvikling. Prosjektet refereres til som pioner-prosjektet innen urban utvikling i Porsgrunn/Skien. Fullt utviklet i 2019.