Trosvik Maritime AS

Trosvik Maritime er en solid leverandør av engineering, produksjon og tjenester til maritim og landbasert industri. Selskapet er organisert i tre søsterselskap som opererer i hvert sitt område.

Eierandel: 12%

Trosviks prosjekter

Trosvik er involvert i spennende prosjekter og bærekraftige løsninger.
Sjekk Trosviks nyheter og prosjekter

Trosvikgruppen jobber med oppdrag over hele verden innen maritim og landbasert industri. Gjennom innovativ engineering, er Trosvikgruppen også opptatt av å utvikle nye teknologiske løsninger som kan bidra til mer bærekraftig industriutvikling. Selskapet jobber blant annet med utvikling av nye miljøvennlige løsninger innen skipsfart, havbruksnæringen og energisektoren. Les mer på Trosviks nettsider